Trutnov

COMMERCIAL PARK

Vize

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Území uvolněné demolicí areálu firmy Texlen je však nadále zatížené množstvím páteřních sítí a vztahů, které částečně ovlivňují jeho řešení. Nově navržená komunikace souběžná s Horskou ulicí rozděluje území na dvě části.

 

Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Zástavba vychází z měřítka stávající okolní zástavby a dotváří uliční frontu ulic Horská a Dlouhá. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly s plochami komunikací a parkovišť. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.

 

Pro odstínění nových polyfunkčních domů od halových objektů je navržen zelený pás s výsadbou vyšší i nižší zeleně.

MULTIFUNKČNÍ MODERNÍ AREÁL

polyfunkční domy

Jedná se o tři objekty se čtyřmi nadzemními podlažími, kombinující bydlení a služby a podzemní garáže. 36 bytových jednotek, 5 provozoven.

bytový dům

Třípodlažní objekt se čtyřmi nadstandardními luxusními byty a podzemními garážemi.

Logistické a komerční objekty

Tři dvoupodlažní haly, dvě určené pro skladovací – logistický záměr, jedna pro lehkou výrobu.

Zaujalo vás to?

BONUS

Projektová dokumentace zpracovaná společností ROSA – ARCHITEKT s.r.o.

Vydané územní rozhodnutí Městského úřadu Trutnov o umístění stavby v souladu s projektovou dokumentací. Město Trutnov je příznivě nakloněno developerskému projektu. Součástí je vlastní trafostanice, předávací stanice tepla a vrátnice. Veškeré inženýrské sítě jsou k dispozici.

6 ha

vlastního pozemku

2 ha

výrobních a skladovacích prostor

40

bytových jednotek

194

parkovacích stání

600 m2

provoz služeb a obchodů

90 mil

cena

Dražební společnost morava

Dražební společnost MORAVA s.r.o. má rozsáhlé zkušenosti s veřejnými dražbami i realitním prodejem. V současnosti se pohybuje na prvním místě mezi dražebníky v celé ČR v objemu celkově vydraženého majetku.


Profesionálním přístupem klademe důraz na individuální požadavky klienta. Operativně poskytneme bližší informace a flexibilně umožníme prohlídku areálu.


Efektivně a spolehlivě uspořádáme veřejnou dražbu v souladu se všemi právními a zákonnými podmínkami.

více než

20

let v oboru

provedeno více než

1 550

dražeb

provedeno více než

450

aukcí

zpeněženo více než

3,1

miliardy Kč

„Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění."

Kontakt

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, Česká republika
: 26275953
ID datové schránky: nz6zs6t

Kontaktní osoba: Marcela Koutná
Mobil: +420 603 509 979
E-mail: koutna@draspomorava.cz

© 2021 Copyright všechna práva vyhrazena Dražební společnost MORAVA s.r.o.